Jak skutecznie sprawdzić kontrahenta?

Kontrahent to osoba fizyczna, lub osoba prawna, która jest stroną umowy transakcyjnej, zachodzącej między przynajmniej dwoma podmiotami. W sytuacji, gdy współpraca oparta jest na umowie, bardzo istotne jest dokładne rozpatrzenie i określenie warunków umowy oraz zawartych w niej praw obowiązków. W sytuacji, gdy jedna ze stron w jakikolwiek sposób nie wywiązuje się ze współpracy, lub łamie jej zasady, to właśnie umowa stanowi podstawę do roszczenia swoich praw przez stronę poszkodowaną. 

Kontrahent- ryzyko braku zapłaty

W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów oferujących usługi i produkty, które nie muszą być przekazywane w formie kontaktu bezpośredniego. Tradycyjną drogę przekazu towaru wyparły dostawy kurierskie, pocztowe, czy elektroniczny przekaz produktów np. stron internetowych, reklam w Internecie. Taka praktyka ogranicza kontakt „face to face” kontrahentów i często prowadzi do ograniczenia formy zapłaty do przelewów bankowych, które dokonywane są z góry, zanim produkt trafi do odbiorcy fizycznie lub z odroczonym terminem zapłaty, czyli zapłata trafia do dostawcy po przekazaniu towaru odbiorcy. Niesie to ze sobą narażenie przedsiębiorcy na nierzetelność, oszustwa ze strony dostawców, czy niewypłacalność ze strony kupującego.

Sprawdzanie kontrahentów

Niestety wyżej wymienione nadużycia poskutkowały tym, że powstaje coraz więcej podmiotów weryfikacyjnych, dzięki którym w sposób jawny i przejrzysty, przedsiębiorca może sprawdzić, czy kontrahent, z którym chce wejść we współpracę, jest podmiotem wiarygodnym. Z pomocą takich stron, można szybko i wedle własnych potrzeb zweryfikować, czy dana firma faktycznie istnieje, czy jej działalność nie jest zawieszona lub wykreślona z rejestru. Firmy te, dostosowują zakres analiz i pobieranych informacji do potrzeb zleceniodawcy, a ich praca opiera się na wytycznych rządowych. Usługa jest odpłatna, jednak użycie zautomatyzowanego procesu sprawdzania wiarygodności kontrahenta, da niezwykle efektywne rezultaty i analizy oraz pozwoli zaoszczędzić czas.

Takie działanie wywiadowcze, działa zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Polsce, jak i za granicą i jest coraz bardziej popularną i niezbędną praktyką. Poprzez zastosowanie serii testów wobec zebranych informacji z wielu źródeł , pozwala na uniknięcie ryzyk operacyjnych, finansowych, podatkowych lub innych nadużyć. Dodatkowo, podmioty weryfikujące zbierają dokumentację, potwierdzającą niezgodności, którą można wykorzystać w przypadku sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *